Monthly Archives: februar 2016

Årsmøte i AK28

Innkalling til årsmøte i AK28


Dato:
 Tirsdag 29.mars 2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Årsmøtet avholdes i Klubbhuset Odderneshallen
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.mars 2016 til post@ak28.no

 

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
styret