Monthly Archives: mars 2017

Årsmøte mandag 20. mars kl. 18

Til alle medlemmer og foreldre :

Ak28 skal ha årsmøte mandag 20 mars kl1800 i klubbhuset .
Klubben trenger kandidater til neste års styre ! Vi oppfordrer herved alle medlemmer og foreldre til å melde inn kandidater , seg selv eller andre , som har lyst og kan tenke seg å bidra i styret i AK28 neste sesong .

Aktuelle navn meldes inn på mail til post@ak28.no .

Hilsen valgkomiteen .

 

Agenda:

 

 1.   Velkommen til Årsmøtet.
 2.   Valg av Møteleder
 3.   Godkjenning av innkalling til Årsmøtet , og opptelling av stemmeberettige frammøtte .
 1.   Valg av referent
 2.   Valg av personer til å skrive under protokollen
 3.   Godkjenning av styrets årsberetning.
 4.   Godkjenning av årets regnskap
 5.   Fastsettelse av kontigent.
 6.   Valg av nytt styre .
 7. Valg av neste års valgkomite
 8. Valg av representant til neste regionsting
 9. Eventuelt – Innkomne forslag .