Annen idrett før 1950


Referatet fra Skogsløpet  i 1939 sier en del om kvinners status i idretten på den tiden. Ellers er det tydelig at alle deltok i alt.