Ide og mål

AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben med et optimalt nivå på kunnskap, samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé

 • AK 28 skal være en idrettsklubb som driver med håndball for barn og voksne i Kristiansand og de nærmeste områdene
 • AK 28s største konkurransefortrinn skal være at klubben har det beste nivået på ledere og trenere innenfor sitt område. Dette gjelder formidling og læring av så vel sportslige som sosiale verdier.
 • Klubben skal kjennetegnes av høyt samhandlingsnivå, med felles mål og krav til hverandre for å lykkes.
 • AK 28 skal hele tiden legge til rette for å gi sine medlemmer sportslig fremgang.
 • Klubben skal bestrebe seg på å utvikle sosiale og menneskelige kvaliteter hos medlemmene.
 • AK 28 skal aldri igangsette prosjekter eller sats- ninger som det ikke er en sikker økonomisk eller organisatorisk dekning for.

Overordnede mål

 • AK 28 skal legge til rette for og bidra til at alle klubbens medlemmer kan oppnå fremgang og utvikling.
 • AK 28 skal utvikle et program/pensum som på en systematisk måte utvikler spillerne trinnvis fra yngste nivå og opp til seniorklassen. Dette skal også gjøre at man utvikler en AK stil som alle klubbens trenere og spillere skal mestre.
 • AK 28 skal ha et sportslig tilbud for ambisiøse seniorspillere som kan strekke seg opp til nivået under eliteserien. Klubben skal også tilstrebe å ha et mosjonstilbud for de som føler seg mest komfortable på dette nivået.
 • AK 28 skal ha som mål å miste langt færre i voksen alder som spillere og t
 • trenere til klubber i deres nærområder. Dette kan skje gjennom at vår totale verdiskapning blir så stor at AK 28 blir det riktigste valget for disse og deres barn.
 • Å øke den økonomiske inntjeningen, for derved å kunne gi et bedre sportslig tilbud til alle medlemmene.