Fire kvinner og 31 menn

Fra 1928 og fram til i dag har fire kvinner og 31 menn ledet klubben: De første hadde tittelen formenn. Og det var en mannsdominert klubb i mange år. Klubbens øverste tillitsvalgte kalles leder i dag.

Liv Turid  Naglestad var på 80-tallet den første kvinne som ledet AK 28. I 1994 ledet Goya Wennesland Dahl klubben og på 2000-tallet kom kvinne nummer 3, Laila Ottesen.  Den fjerde i rekken, Unni-Mette Stamnes Køpp, leder klubben i tre år.

To menn har vist en imponerende vilje til å føre klubben fremover. Magnus Andersen har ledet klubben i ti år, mens Knut Stormyr har ledet klubben i ni år. Vi er dem en stor takk skyldig.

Her er fem av klubbens første ledere:

Klubbens første leder het Fredvold Andersen. Han ble valgt til formann (som det het den gang). Han fungerte ett år, og ble etterfulgt av Magnus Andersen, som også satt et år i denne omgang. Einar Grøntoft  var formann i 1930 og 1931. I 1932 var det Harry Rosen som styrte klubben. Tønnes Hjemdahl som var en av stifterne, ble formann første gang i 1933. Han ledet klubben også i 1934, men i 1935 kom Einar Grøntoft tilbake som leder.  Han overlot ledelsen igjen til Tønnes Hjemdahl ett år senere.  Finn Hjemdahl  etterfulgte broren i formannsstolen i de neste to årene. I 1939 overtok  Trygve Larsen.

Tønnes Hjemdahl ble valgt til leder i 1940, men under krigen ble all aktivitet lagt ned. Da freden kom i 1945, stod Tønnes Hjemdahl klar til å lede klubben igjen. og han ble sittende  ut 1946.  Jørgen Andresen ledet klubben i 1947 0g 1948.

Etter Andresen kom disse lederne:

1949 Brynjulf Engebretsen

1950/51 Reidar Bye

1952 Johannes Rolland

1953 Reidar Bye

1954/55/56/57/58 Magnus Andersen

1959 Thorvald Lohne

1960 Magnus Andersen

1962/63/64 Olav Grude Nilsen

1965/66 Magnus Andersen

1967/68/69 Arne egeland

1970/71 Kjell Olsen

1972 Steinar Gjertsen

1973 Terje Kaalaas

1974  Odd Nordmo

1975/76/77/78 Bent Kold Hansen

1979 Liv Turid Naglestad

1980 Bjørn Birkeland

1981 Harald Natvig

1982/83/84 Eivind Jørg Gjermundnes

1985/86/87  Carl Anders Glastad

1988/ 89 Knut  Stormyr

1990/91 Morten Aavitsland

1992 Odd von Porat Fiane

1993 Knut Stormyr

1994 Goya Wennesland Dahl

1995 Kjell Ingebretsen

1996/97 Ole Terje Kristensen

1998 Knut Stormyr

1999/00 Terje Jochumsen

2001/02/03/04/05 Knut Stormyr

2006/07/08 Per Reidar Aabel

2009 Knut  Stormyr

2010 Laila Ottesen

2011/12/13 Jan Nordlid

2014/15/16 Unni Mette Stamnes Køpp

2017 Knut. Stormyr