Strategi

Strategiske valg

AK 28 er på mange måter i en særstilling i Kristiansands området. Vi har en egenart som ingen andre klubber har. Vi har en meget god samlet kvalitet på våre trenere, en meget sunn økonomi og en grunnleggende sterk klubbfølelse hos mange som har vært klubbmedlemmer «et helt eller halvt liv».

En annen egenart klubben har, er at den ikke har et klart geografisk definert område.

AK 28 ønsker å lykkes på beste måte i de kommende årene. Og for å nå dette målet så må klubben forsterke alle sine egenarter. På den måten blir man mer synlig og tydeligere i landskapet. Man må sørge for å differensiere seg i forhold til andre klubber som ofte er knyttet til egne nærområder og i tillegg må «slåss» med andre idretter innen samme klubb.

AK 28 må hele tiden søke å styrke kvaliteten på det vi gjør. En klubb med rutinerte og fornuftige ledere vil alltid stå høyt i kurs, og gi en god og viktig trygghet ved valg av klubb eller idrett.

Dette er et godt fundament, men langt fra nok for å lykkes i målsettingen om å være best på våre områder.

Vi må søke, og gi større utfordringer for våre medlemmer. Vi må våge å gå nye veier som gir for- bedring av klubbens kvaliteter. Dette er jo også spennende prosesser å delta i for alle.

Vi har i en årrekke forsøkt samarbeid med andre klubber (les KIF og IK VÅG). Grunnlaget for alt samarbeid er at man skal styrke hverandre gjen- nom utveksling av ressurser. I begge disse tilfelle viste det seg at vi hadde ressurser i vår klubb som de hadde bruk for, og forsynte seg ukritisk av.

I begge tilfellene har vi kun opplevd ta, og ikke noe gi fra deres side. Dette har lært oss at vi skal og må styre vår klubb på vår måte.

Vi ønsker å lage gode seniorspillere i vår egen klubb. Og ser meget positivt på å levere fra oss spillere av høy kvalitet når de er ferdiglærte hos oss.

Vi ønsker å gjøre tiltak som hindrer at juniorspillere av varierende kvalitet blir hentet på helt gale premisser og tidspunkt i forhold til ståsted i deres utviklingsstige. Erfaringen viser at hovedparten av disse går lei når ikke den nye klubben leverer varen, og altfor mange får drept både håndballyst og selvtillit og rett og slett gir opp håndball.

Vi vil gi våre spillere et systematisk program som har en sammenheng fra 8 års stadiet og opp til seniorklassen. Prosessen starter med at man utarbeider i første rekke et grovskissert program. Dette arbeidet er allerede startet. Både eksterne og egne trenere og fagpersoner vil bli trukket inn i dette arbeidet, sammen med styret. AK 28 vil på denne måten skape sin egen spillestil både på og utenfor banen.

Klubben ønsker også, selvsagt i tråd med det nevnte utviklingsprogrammet, å gi sine medlemmer et større aktivitetstilbud i yngre klasser (rom for mer trening). I vår klubb skal det være lov å være ung og ambisiøs (ivrig og ikke til å stoppe). Det er sunn idrettsglede som ligger bak en slik drivkraft.

Klubben har mange gode forsetter og ideer, og for å sette disse ut i livet trenger vi flere og gjerne mange engasjerte mennesker i forskjellige posisjoner.

Vi ønsker å engasjere flere ivrige foreldre mer direkte i klubbarbeidet. Vi har hittil ikke vært flinke nok i arbeidet med å bringe disse frem til viktige oppgaver som de kan trives med.

Odd Fiane har startet ledelsen av et prosjekt som skal gi en styrket seniorgruppe. Denne gruppas målsetning skal være å drive seriøs idrett på et nivå som er krevende, men allikevel et hakk under de beste i landet. Seniorgruppa skal legge vekt på både dame og herre lag og vil arbeide meget bevist for i første rekke å skape et sterkt og samlende miljø i begge lagene, hver for seg og i sammen.

AK 28 ønsker å fremstå som det beste kvalitetsmessige håndballtilbudet opp til nivået under eliteserien. Dette skal gjøre klubben mer attraktiv og livskraftig i årene som kommer.