Klubbhus byggeblogg

Endelig er vi kommet igang!!!!

Gravemaskinen er på plass og arbeidene mot ferdig klubbhus kan starte. Alle kan glede seg til klubblokalen står ferdig til bruk for alle AK medlemmer i løpet av sesongen 07/08.
Følg med på utviklingen i byggearbeidene her på denne siden, men ta  også en tur oppom hallen for å se hvordan fremdriften er.

27. februar 2007
I dag ble det avholdt et møte mellom oss i AK-28 og idrettsetaten. Oppsummeringer ble gjort, slik at vi kan komme videre i arbeidet. I løpet av kort tid vil nok oppstartstillatelse bli gitt. Styret jobber med å få dette til snart.

11.september 2006
Dessverre er det videre arbeidet med klubbhus stoppet opp pga «bemerkninger» fra barne- og unges representant i kommunen. Vi beklager dette sterkt, og er i dialog med idrettsetaten for å få sluttført denne fasen av arbeidet. Vi gleder oss forøvrig over at Odderneshallen er blitt svært fin etter renoveringen.
17. april 2006
Vi håper at grunnarbeidene ute skal stå ferdig til sommerferien, slik at vi kan starte med å reise klubbhuset etter sommerferien. Alt er avhengig av anbudsrundene og tilgang på firmaer som kan utføre arbeidet.
20. mars 2006
I disse dager utarbeides det en beskrivelse av hva som skal gjøres av arbeid med klubbhuset vårt. Det skal igjen danne grunnlaget for de anbud som skal sendes inn. Alt skulle ligge tilrette for oppstart nå i vår.
23. februar 2006
Nå er godkjenning gitt og vi kan fortsette arbeidet mot klubbhus. I løpet av kort tid vil de siste brikkene være klare og planleggingen av selve byggearbeidet starte. Byggegruppa og finansgruppa er satt «i høyeste beredskap».
17. januar 2006
Tegningene fra arkitekt Lauvland er nå klare. Papirene sendes til godkjenning i kommunen i dag. Forhåpentligvis vil resultatet av søknaden være klar i løpet av 4 – 7 uker.
7. desember 2005
Arkitekten holder i disse dager på med å gjøre ferdig tegninger  og fremlegge saken for kommunen. AIK-Lund har akseptert løsningen med lagerenhet for deres boksering. Denne skal ligge i det arealet vi nå prosjekterer. Vi håper vi snart kan komme til det tidspunkt der vi har grunnlagsmateriale nok til å ta en endelig avgjørelse m.h.t. å bygge eller ikke.
17. november 2005
Vi arbeider målrettet videre med planene mot realisering av egne klubblokaler. I neste uke håper vi at alle papirer er sendt og i orden og at vi snart får klarsignal fra kommunen. Målet må være at vi kan fortsette selve prosjekterings-arbeidet rett før jul eller rett over nyttår.
3. oktober 2005
Styret hadde i dag møte sammen med styringsgruppe for finansiering og byggeledelsen. Styret avklarer så fort som mulig tomt og kontrakter med kommunen før videre planlegging kan skje. Gruppa innkalles så fort dette er klart.
18. september 2005
AK-28 har gjennom mange år drømt om å få egne lokaler som kan samle virksomheten i klubben.
Nå har vi i klubbledelsen bestemt oss for å bygge klubblokaler!
Vi har engasjert arkitekt Arild Lauvland til å tegne for oss. I disse dager vil vi engasjere folk i en byggekommite og ei gruppe med hjerte i AK-28 til å skaffe penger til prosjektet. Vi skriver mer om saken ettersom den går fremover.