Tilbud på meglertjenester

Som en del av samarbeidsavtalen mellom Meglerhuset Sædberg og AK28 er det inngått følgende avtale for året 2017:


* kr. 4.000,-kronerfiretusen 00/100 gis som rabatt på meglervederlaget til 
oppdragsgiver ved salg av egen bolig/fritidseiendom.

Man må fremvise denne rabattkupong ved inngåelse av megleroppdraget – kun 1 kupong pr. eiendom

 

* kr. 4.000,-kronerfiretusen 00/100 overføres som kontant-tilskudd til AK28 fra Meglerhuset Sædberg ved salgsstart for eiendommen.

Forutsetning er at eiendommen ligger enten i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand eller Birkenes. Rabatten gis ut fra normale avtalevilkår for salg av eiendom (provisjonssats minimum 2,5 % av salgssum – minsteprovisjon til megler vil uansett ikke kunne komme under kr. 30.000,-). Alle ovennevnte beløp/satser er inkludert mva. Salg av eiendommen må være påbegynt i senest 1.juli 2017.

 

Kupongen gjelder kun for medlemmer i AK28 eller for foreldre til medlemmer (under 18 år) i AK28.

  Last ned rabattkupong